sensation: עדכון גירסה למכשירים אירופאיים – לא לעדכן


פורסם ב 12/08/2011 ע"י Andro Blog

עדכון גירסה דרך הרשת (ota) החלה לזרום למכשירים אירופאיים (401), למי שהs-off חשוב לו – לא לעדכן.

דיווחים בxda על נעילת הבוטלודר על ידי העדכון.

מי שבכל זאת רוצה לעדכן שיפעל לפי המדריך הזה.

Share

Andro Blog

אתם בטח מכירים אותי בתור Andro Blog בפורטל הישן!

השאר תגובה