Nandroid – גיבוי מערכת


פורסם ב 24/10/2000 ע"י itamarbh

אחד הדברים החשובים כיום, בעידן שהכל משתנה תוך דקות, הוא הגיבוי.
כשאני אומר "גיבוי", איני מתכוון רק להעתקת אנשי הקשר שלכם למיקום שונה, או גיבוי של ההודעות. אני מתכוון להכל.
ה-nandroid, יודעת לקרוא את המכשיר כמו שהוא עכשיו, לקחת ממנו Image, ובמקרה הצורך פשוט לשפוך את האימג' הזה למכשיר.
מבחינתכם – כמו להחזיר את הזמן אחורה. אחרי ששתחזרו את המכשיר, הוא יהיה אחד לאחד כמו ברגע לקיחת הגיבוי.

למה זה טוב?

אם אתם מהאלה שמשחקים הרבה עם המכשיר, מחליפים גרסאות הפעלה כשאתם מתעוררים בבוקר. זה בשבילכם.
מספיקה פעם אחת שתתקינו משהו לא מי יודע מה, ולא תדעו איך לצאת מזה.

מה אתם צריכים?

ריקברי עדכני – Cyanogen 1.4 / Amon-RA
זה הכל.

איך מגבים את המערכת?

נכנסים לריקברי, (כשהמכשיר כבוי מקש הבית + מקש ההדלקה)
יורדים עם הגלגל עד לאפשרות "nandroid v2.2 backup", ובוחרים בזה.

nandroid-1

וזהו, זה יחזיר אותכם למסך הראשי של הריקברי כשזה מסיים.

nandroid-2

איפה הגיבוי נשמר?

בכרטיס הזיכרון.
אתם תראו שם תיקייה חדשה, בשם Nandroid, ובתוכה עוד תיקייה, שהיא תכין כמה אותיות באנגלית, וכמה מספרים. המספרים, יסמלו את התאריך, ואת השעה (שעון גריניץ') שבה נלקח הגיבוי.
בפנים, תראו את קבצי ה-IMG שלכם.

nandroid-3

מומלץ להעתיק אותם למקום יותר יציב מכרטיס הזיכרון, אבל גם לשמור עותק שם, כדי שתוכלו לשחזר בכל עת.

איך משחזרים?

בערך אותו דבר.

כנסו חזרה לריקברי, אתם תראו אפשרות restore latest backup, לחצו עליה.
המכשיר יעשה את מה שהוא צריך לעשות. וכשייסים, יחזור חזרה לריקברי.

nandroid-4

זה הכל.

איתמר בן-חיים

itamarbh@gmail.com

אחד הדברים החשובים כיום, בעידן שהכל משתנה תוך דקות, הוא הגיבוי.
כשאני אומר "גיבוי", איני מתכוון רק להעתקת אנשי הקשר שלכם למיקום שונה, או גיבוי של ההודעות. אני מתכוון להכל.
ה-nandroid, יודעת לקרוא את המכשיר כמו שהוא עכשיו, לקחת ממנו Image, ובמקרה הצורך פשוט לשפוך את האימג' הזה למכשיר.
מבחינתכם – כמו להחזיר את הזמן אחורה. אחרי ששתחזרו את המכשיר, הוא יהיה אחד לאחד כמו ברגע לקיחת הגיבוי.

למה זה טוב?

אם אתם מהאלה שמשחקים הרבה עם המכשיר, מחליפים גרסאות הפעלה כשאתם מתעוררים בבוקר. זה בשבילכם.
מספיקה פעם אחת שתתקינו משהו לא מי יודע מה, ולא תדעו איך לצאת מזה.

מה אתם צריכים?

ריקברי עדכני – Cyanogen 1.4 / Amon-RA
זה הכל.

איך מגבים את המערכת?

נכנסים לריקברי, (כשהמכשיר כבוי מקש הבית + מקש ההדלקה)
יורדים עם הגלגל עד לאפשרות "nandroid v2.2 backup", ובוחרים בזה.

nandroid-1

וזהו, זה יחזיר אותכם למסך הראשי של הריקברי כשזה מסיים.

nandroid-2

איפה הגיבוי נשמר?

בכרטיס הזיכרון.
אתם תראו שם תיקייה חדשה, בשם Nandroid, ובתוכה עוד תיקייה, שהיא תכין כמה אותיות באנגלית, וכמה מספרים. המספרים, יסמלו את התאריך, ואת השעה (שעון גריניץ') שבה נלקח הגיבוי.
בפנים, תראו את קבצי ה-IMG שלכם.

nandroid-3

מומלץ להעתיק אותם למקום יותר יציב מכרטיס הזיכרון, אבל גם לשמור עותק שם, כדי שתוכלו לשחזר בכל עת.

איך משחזרים?

בערך אותו דבר.

כנסו חזרה לריקברי, אתם תראו אפשרות restore latest backup, לחצו עליה.
המכשיר יעשה את מה שהוא צריך לעשות. וכשייסים, יחזור חזרה לריקברי.

nandroid-4

זה הכל.

איתמר בן-חיים

itamarbh@gmail.com

Share

השאר תגובה