SMS Popup


פורסם ב 13/06/2010 ע"י bensch

SMS Popup, מציגה את ההודעות המתקבלות בצורה מצויינת.

האפליקציה מקפיצה חלון באמצע המסך בקבלת SMS עם תוכן ההודעה ופרטיה.

קיימת אפשרות לתגובה מהירה שמאפשרת לכתוב תגובה באותו החלון שעלה במסך ואפילו לשלוח הודעה מוקלטת.

האפליקציה יכולה גם להקריא את ה-SMS אבל הוא חייב להיות באנגלית.

הורדה:

תמונות:

Share

השאר תגובה