xperia x10 לקראת root


פורסם ב 17/05/2010 ע"י Andro Blog

עיניים רבות נשואות לשחרור root לאחד המכשירים המדוברים – xperia x10.

בxda אף נפתח אשכול תרומות שמתקרב ל1000$ למי שיביא את התוצאה.

ההתקדמות הגדולה באה לאחרונה, אם כי התוצר עדיין לא סופי, אבל ניתן כבר להריח root בזמן הקרוב, כך אומרים יודע דבר.

כמובן, שלנו הישראלים זה חשוב מאי מי, ללא root אין לנו עברית על המכשיר.

Share

Andro Blog

אתם בטח מכירים אותי בתור Andro Blog בפורטל הישן!

השאר תגובה